Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 21 december

De Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
1 Thessalonika 4 vers 16 en 17

Als een Vega-raket wordt gelanceerd, heeft hij nog geen drie minuten nodig om z’n hoogste punt te bereiken. Dan heeft hij wel 122 ton brandstof verbruikt. Ze leveren satellieten af die in verschillende banen rond de aarde vliegen. Die doen daar dan tot wel 25 jaar hun werk.

Als de Heere Jezus na Zijn opstanding met de snelheid van het licht naar de hemel was gegaan, had Hij nu nog steeds niet de grens van het heelal bereikt.

Straks worden wij, de ware gelovigen, opgenomen in de wolken. We gaan de Heiland tegemoet en zullen Hem in de lucht ontmoeten. Dat gebeurt in een oogwenk. We zijn dan bevrijd uit de ketenen van de tijd. Niet te begrijpen, maar heerlijk. We zijn dan in de eeuwigheid, in de tijdloosheid. Bovenal, we zijn dan bij onze Verlosser en Meester, bij Hem Die voor ons naar het kruis is gegaan. Wat een heerlijke toekomst!

Het dagboek bestellen?