Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 2 maart

Sta op, ons te hulp, verlos ons omwille van Uw goedertierenheid.
Psalm 44 vers 27

Het is vandaag precies een jaar geleden. De politie in Den Helder kreeg ’s nachts een melding van een inbraak. Een heel aantal agenten ging op de melding af. Inderdaad bleek de balkondeur open te staan. De verdachte was nog binnen: het was een kat. Die was het huis aan het verkennen. Dat beviel de hond niet. Hij probeerde de poes weg te jagen. Daarbij sneuvelde een vaas. Zo schrok de bewoner wakker. De roep om hulp was uiteindelijk overbodig.

Als een mens tot God om hulp roept, is dat nooit onnodig. We hebben Hem werkelijk nodig om verlost te worden van onze zonden. Daarvan kunnen we onszelf niet bevrijden. Heel wat mensen hebben het al geprobeerd: zondeloos te gaan leven. Het lukte nooit. En al zou het lukken, de zonden die zij al bedreven hadden, zijn daarmee niet weg.

Om alle zonden voor God werkelijk uit te delgen, is de Heere Jezus Christus aan het kruis gestorven. Daar onderging Hij de straf erover. Zó zijn ze weggedaan. Wie nu tot God om hulp en verlossing roept, worden alle zonden vergeven. Ja, nog veel meer: God neemt hem aan als Zijn eigen kind!

 

Het dagboek bestellen?