Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 1 maart

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen.
Jesaja 25 vers 8

Op veel begraafplaatsen staan treurwilgen. Op grafstenen is het symbool van die boom ook regelmatig te zien. De treurwilg staat voor verdriet en rouw. Dat zit in z’n uiterlijk en de daaruit ontstane naam. De hangende takken zijn het teken van de stroom tranen die in de aarde verdwijnt.

Christus heeft de dood verslonden, volkomen en voor altijd. Dat deed Hij door Zelf in de dood te gaan. De dood is het loon van de zonde. Mensen hebben een enorme ellende over zichzelf gebracht door tegen hun Schepper in opstand te komen. Er zijn genoeg tranen gestort om zeeën te vullen. God wilde dat niet. Hij ziet Zijn schepselen graag blij en gelukkig. Daarom gaf Hij Zijn eigen Zoon over in de dood en wekte Hem daaruit weer op. Zó heeft Christus de macht van de dood gebroken.

Voor de ware christen is de dood de poort naar de hemel. Natuurlijk hebben nabestaanden verdriet om het verlies en pijn om de lege plaats. Voor de aarde is het afscheid immers onherroepelijk. De dood zelf heeft echter voor het geloof z’n verschrikking verloren.

 

Het dagboek bestellen?