Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 16 maart

Het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 45 en 46

Waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Meestal is de schade te overzien. Soms gaat het echt mis. Enkele jaren geleden moest een 2-jarig meisje behandeld worden voor brandwonden aan haar handen. Het was in Johannesburg, in Zuid-Afrika. Door grove fouten werden haar beide benen geamputeerd. Gruwelijk, wat een verschrikking!

Uit de woorden van de Heere Jezus in de dagtekst blijkt dat het nóg erger kan. Dat lot treft alle mensen die weigeren om de weg naar God te gaan. Die niet willen erkennen dat ze zondaren zijn. Die het aanbod van Christus om hun Redder te worden, afwijzen. Zij worden met hun beide voeten in de eeuwige vuurzee geworpen. Daar zijn gewoon geen woorden voor.

En dat is niet het gevolg van fouten van anderen, maar van hun eigen dwaasheid. Als je in de problemen zit en er wordt redding aangeboden, ben je toch dwaas als je die hulp afwijst? Grijp de reddende hand die God je toesteekt, en geloof in de Heere Jezus Christus! Dan gaat de hemel voor je open.

 

Het dagboek bestellen?