Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 12 oktober

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! en Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 30

Het V-teken is beroemd: Victorie! Het is in oorlogstijden vaak gebruikt. Het teken stamt uit 1415. Toen vond een veldslag plaats: de Engelsen tegen de Fransen. Het was de Slag bij Agincourt. De Engelse boogschutters hadden een groot aandeel in de overwinning. Trots toonden ze hun middel- en wijsvinger waarmee ze geschoten hadden. Om hun tegenstanders het schieten voorgoed onmogelijk te maken, werden bij hen die vingers simpelweg afgehakt.

Aan het kruis zei de Heere Jezus: “Het is volbracht!” Dat was Zijn overwinningsroep. Hij had alles gedaan wat God de Vader Hem had opgedragen. Gods eer was hersteld en het oordeel over de zonden was gedragen; zo was voor ons de weg naar het heil geopend. Aan datzelfde kruis heeft Hij de satan overwonnen, de slang de kop vermorzeld.

Wat een triomf heeft de Heere Jezus daar behaald! Hij heeft er onnoemelijk voor moeten lijden. Daar zullen we Hem tot in eeuwigheid voor danken en prijzen. Nu we op aarde zijn, is het onze grote wens om voor Hem te leven en Zijn voorbeeld na te volgen.

Het dagboek bestellen?