Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 11 oktober

(…) terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
Hebreeën 12 vers 2

Het oog op de Heere Jezus gericht houden, houdt in dat we van alle andere dingen afzien. Dat is het heerlijke voorrecht van de christen: hij hoeft niet meer naar zichzelf te kijken, maar mag op Christus zien.

Als we onze zonden oprecht hebben beleden, houdt God Zich daar niet meer mee bezig. Maar dan mogen wij dat ook niet meer doen! Dan dient het ook voor ons zo te zijn dat er een dikke streep onder die rekening staat; die ís al betaald!

We mogen dan leren bezig te zijn met wat God bezighoudt, met wat voor Hem kostbaar is. Daardoor leren we ook zelf daarvan te genieten. God vindt volkomen welgevallen in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus.

We gaan dan tot God de Vader over Hem spreken. Op die wijze brengen we Hem onze geestelijke offers van dank en lof.

Dát is de kracht van het christelijke leven: afzien van onszelf en gericht zijn op Christus Die uit de hemel neerdaalde. Als we dat in praktijk brengen, ervaren we dat andere dingen onbelangrijk worden.

Het dagboek bestellen?