Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 11 mei

Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
Spreuken 16 vers 24

In de jaren twintig van de vorige eeuw isoleerden Frederick Banting en zijn collega’s het hormoon insuline. Daarvóór werden diabetespatiënten behandeld door ze op een hongerdieet te zetten. Er bestaan maar weinig medicijnen waarbij zo veel mensen zo snel baat hebben gehad.

Medicijnen hebben helaas vaak bijwerkingen, maar toch zijn we er dankbaar voor dat ze bestaan. Een vriendelijk woord doet ook goed. Iemand een sneer geven, kan hem ongelukkig maken. Vriendelijkheid en een complimentje op z’n plaats hebben juist een goede uitwerking.

Het lieflijkste woord dat de meeste genezing tot gevolg heeft, is de Blijde Boodschap. Het is Gods aanbod van genade aan ieder mens. God nodigt allen uit om tot Hem te komen onder belijdenis van hun zonden. Wie Zijn evangelie ter harte neemt, wordt door Hem aangenomen. Hij wordt ‘genezen’ van zijn zonden. Dat wil zeggen: ze worden hem allemaal vergeven. Hij wordt ervan gereinigd, schoongewassen door het bloed van de Heere Jezus. Want laten we dat nooit vergeten: Hij moest ervoor sterven!

 

Het dagboek bestellen?