Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 14 januari

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
Lukas 10 vers 20

De Heere Jezus Christus had zeventig volgelingen uitgezonden, twee aan twee. Toen ze bij de Meester terugkeerden, vertelden ze geestdriftig dat zelfs de demonen voor hen moesten wijken.

Ja, mensen worden altijd weer aangetrokken tot sensationele gebeurtenissen, tot bovennatuurlijke dingen, tot wonderen. Niet alleen de natuurlijke mens die zonder God leeft, maar ook de echte christen die vernieuwd is.

De Meester deelde liefdevol een lichte correctie uit. Er is iets dat veel belangrijker is, namelijk dat onze namen in de hemel zijn opgeschreven in het boek van het leven!

In dat boek staan allen opgetekend die nieuw leven van God hebben ontvangen. Dus de namen van allen die straks de hemel binnengaan. Van allen die wedergeboren zijn en Gods kinderen zijn geworden. Zíj hebben door het geloof ‘recht’ op een plaats in de heerlijkheid ontvangen. We begrijpen het allemaal: dat is een veel diepere reden om verblijd te zijn!

 

Het dagboek bestellen?