Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 3 oktober

Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
Hebreeën 2 vers 9

Deveselu is een dorpje in Roemenië met zo’n drieduizend inwoners. Twee jaar geleden werd daar een nieuwe burgemeester gekozen. De zittende burgervader Ion Aliman had er al twee termijnen op zitten. Hij was erg geliefd. Twee weken voor de verkiezingen overleed hij, op 56-jarige leeftijd. Het was te laat om zijn naam van de stembiljetten af te halen. Veel inwoners grepen dat aan om als een eerbetoon op hem te stemmen. Aliman kreeg 64 procent van alle stemmen.

God heeft Zijn Zoon na Diens sterven op unieke wijze geëerd. Hij wekte de Heere Jezus op uit de dood. Hij nam Hem op in Zijn hemel. Hij gaf Hem een plaats aan Zijn rechterhand. En Hij kroonde Hem met heerlijkheid en eer. Dat heeft de Heere Jezus Christus volkomen verdiend. Hij heeft immers aan het kruis het verzoeningswerk volbracht!

Straks zal Hij zichtbaar voor de hele wereld verschijnen. Elk oog zal Hem zien, elke knie zal zich voor Hem buigen en elke tong zal Hem belijden!

Het dagboek bestellen?