Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 4 oktober

Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.
Johannes 17 vers 4

Dit bad de Heere Jezus. Het was in de laatste nacht vóór Zijn sterven, in de bovenzaal waar Hij met de overgebleven elf discipelen was.

Welk werk had Zijn God en Vader Hem te doen gegeven? Het werk tot verlossing van zondaren? Ja, inderdaad! Toch spreekt de Heere Jezus hier strikt genomen over een ander werk. Hij bedoelde de
verheerlijking van God.

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde!” – Door de eerste mens was God van Zijn eer beroofd. Alle mensen volgden Adam in zijn zonde en opstand tegen God. Jezus Christus was de laatste Adam. Hij was volkomen gehoorzaam en onderwierp Zich in alles aan Gods wil. Daardoor eerde Hij God.

Bovendien werd op Golgotha duidelijk dat God volkomen heilig en rechtvaardig is. Oók dat Hij liefde is en vol goedheid en barmhartigheid. Door Christus’ werk is God nu verheerlijkt op de aarde. Dát was het eerste doel van Christus’ komen op aarde. Wat een liefde, wat een zelfverloochening en toewijding!

Het dagboek bestellen?