Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 25 april

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8 vers 1

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het in de provincie Zeeland gebruikelijk om de Nederlandse vlag op de torens te laten wapperen. Dat moest Britse en Duitse piloten erop wijzen dat ze boven neutraal gebied vlogen. Het hielp niet altijd. In 1917 werd Zierikzee door een bombardement getroffen. Er vielen doden en de schade was groot.

Tegenover God kan geen mens neutraal zijn. Je bent een zondaar óf een gerechtvaardigde. Je bent Zijn vijand óf Zijn kind. Je zult Zijn oordeel ondergaan óf de Heere Jezus heeft dat al voor je gedragen.

Als een mens zich tot God bekeert en gelooft dat de Heiland Jezus ook voor hem naar het kruis is gegaan om daar te sterven, ís zijn oordeel gedragen. Zijn zonden zíjn dan weggedaan. Dan is het onmogelijk dat Gods oordeel hem toch nog een keer zou treffen, ook niet per ongeluk. Want God straft nooit een zonde twee keer. Omdat de Heere Jezus het oordeel over alle zonden droeg van hen die geloven – Hij riep immers: “Het is volbracht!” –, is er geen enkele zonde meer over. Voor ons is geen verdoemenis meer. We zijn in volkomen veiligheid!