Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 24 oktober

Wat zult u doen op de dag van de vergelding, bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt? Naar wie zult u vluchten om hulp?
Jesaja 10 vers 3

Een 51-jarige Duitser had een tikje overgewicht. Hij woog, schoon aan de haak, 230 kilogram. Hij kreeg er toch wat last van. De huisarts verwees hem door naar het ziekenhuis in Hamburg. Hij was echter te dik voor een onderzoek met een normaal röntgenapparaat. De doktoren stuurden hem door naar de plaatselijke dierentuin. Maar dat was zijn eer te na! De man weigerde – en dertien dagen later overleed hij.

Hulp zoeken, dat is nodig als je in de problemen zit. De raad dan ter harte nemen en opvolgen, is net zo nodig. Wie dat eigenwijs weigert, loopt een keer vast.

Door onze zonden zitten wij mensen allemaal in de problemen. De dag van de vergelding komt. Het is de dag dat de mens voor God komt te staan en Hij rekenschap van hem verlangt.

Naar wie moeten we vluchten om hulp? Die is alleen bij de Heere Jezus Christus te vinden. Hij is immers voor onze zonden naar het kruis gegaan! Zijn raad is: ‘Buig je knieën voor God, belijd je zonden en geloof in Mij!’ – Wees niet eigenwijs, maar volg die raad op!

Het dagboek bestellen?