Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 23 oktober

Ja, er is een God Die op de aarde recht doet!
Psalm 58 vers 12

Mensen maken zich vaak een verkeerde voorstelling van God. Er zijn er die denken dat Hij een oude Man is Die de gebeurtenissen van nu boven het hoofd zijn gegroeid. Sommigen praten af en toe nog over ‘onze lieve Heere’. Dit zijn allemaal grote misrekeningen. Ze geven een totaal verwrongen beeld van de Almachtige en Allerhoogste!

Als we iets willen begrijpen van Wie God is, moeten we naar Golgotha kijken. Daar hing de Heere Jezus, onschuldig ter dood veroordeeld, aan het kruis.

Daar verliepen enkele lange uren waarin God op geen enkele wijze ingreep, totdat het plotseling helemaal donker werd. En dat op klaarlichte dag!

Drie uren duurde die duisternis. Wat er in die tijd gebeurde, kunnen wij niet begrijpen. Toen was God de Rechter van Zijn eigen Zoon, omdat de Heere Jezus Zich beladen had met de zonden van hen die in Hem zouden geloven.

Een vreselijk gebeuren! Zó erg dat de Heere Jezus het luid uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Het dagboek bestellen?