Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 19 september

Zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
Exodus 12 vers 7

Aan de Muidertrekvaart in Muiden stond jarenlang een kruitfabriek. Op dat terrein moest een nieuwe woonwijk worden gebouwd. Eerst moest de vaart opgeschoond worden. Er werd twee jaar geleden druk gebaggerd. Twee weken waren ervoor uitgetrokken. De bagger werd gezeefd. Er kwamen zo heel wat explosieven boven water. Alles werd precies bekeken en dan in een speciale container gelegd, een soort grote kluis. Het was een hele klus, maar voor de bewoners van de nieuwe buurt moest het veilig zijn. Veiligheid is belangrijk en mag dan ook wat kosten. Om ons in veiligheid te brengen voor het oordeel van God, betaalde de Heere Jezus de hoge prijs van Zijn bloed.

Het beeld van het paschalam is veelzeggend. Het dier werd geslacht. Het bloed werd opgevangen en aan het kozijn van de voordeur gestreken. Wie in dat huis was, was veilig. De oordeelsengel van God kwam daar niet binnen. – Alleen als we schuilen achter het bloed van Jezus Christus, zijn we in veiligheid. Gods oordeel zal hen die in Hem geloven, niet treffen.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage