Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 27 juni

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
Jesaja 53 vers 3

Er is maar één Mens Die de titel ‘Man van smarten’ mag en kan dragen: onze Heere Jezus Christus. Hoe groot was het lijden dat Hij onderging!

Hij leed toen Hij de gevolgen van de zonde zag waaronder Zijn schepselen gebukt gingen. Hij had de mensen naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, maar in wat voor toestand bevonden zij zich nu?! Zij waren door de zonde gekenmerkt, geketend in de macht van de satan en slaven van hun begeerten. Wat een verdriet voor de Schepper!

Verder leed Hij enorm onder de behandeling door Zijn medemensen. Hij bewees hun alleen maar liefde, maar ontving spot, verachting, haat en bittere vijandschap. Toen Hij Zich gevangen liet nemen, kwam de boosheid van het menselijke hart ongeremd over Hem heen. Hij werd bespuwd, gegeseld en ten slotte gekruisigd. Wat Hij echter in de uren van duisternis op het kruis voor de zonde leed toen de heilige God Hem sloeg, kunnen we niet peilen.