Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 17 oktober

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
Johannes 12 vers 24

De Heere Jezus is God van eeuwigheid. Op een gegeven moment werd Hij Mens. Hij had het recht op het leven. Hij brengt dat Zelf tot uitdrukking: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen” (Johannes 10 vers 17 en 18). Hij heeft Zijn leven afgelegd, opdat wij door het geloof in Hem en in Zijn werk tot in alle eeuwigheid in de hemel zouden leven.

De vergelijking met de tarwekorrel is eenvoudig. Die moet eerst gezaaid worden en sterven. Zo wordt er vrucht voortgebracht.

Als de Heere Jezus niet in de dood was gegaan, zou Hij tot in eeuwigheid de enige Mens in de hemel zijn geweest. Want als gevolg van zijn eigen zonden kan geen mens daar komen. De Heere Jezus stierf en deed daardoor de zonde weg. Zo maakte Hij het mogelijk dat we de eeuwigheid met Hem delen. Zijn sterven heeft enorme resultaten. We mogen nooit vergeten Hem daarvoor te prijzen!

 

Het dagboek bestellen?