Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 11 april

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Mattheüs 16 vers 16

Jezus Christus was God en is Mens geworden, maar bleef daarbij altijd God.

Jezus Christus was de door mensen Verachte, maar tegelijk de door God, Zijn Vader, Geliefde.

Jezus Christus was rijk, maar is ter wille van ons arm geworden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden.

Jezus Christus was de Gekruisigde, maar juist aan het kruis is Hij de Heiland geworden.

Jezus Christus was de Reine en Onschuldige, maar voor onreinen en schuldigen is Hij gestorven.

Jezus Christus was de Gestorvene, maar Hij is zegevierend opgestaan uit de dood en naar de hemel teruggekeerd.

Jezus Christus was en is de Redder van allen die inzien dat ze verloren zijn, maar zal eens de Rechter moeten zijn van allen die niet wilden inzien dat ze een Heiland nodig hebben.

Jezus Christus betekent voor Gods hart alles, maar wil ook voor u en mijn hart alles zijn!