Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 21 augustus

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

Vandaag twee jaar geleden viel een auto op die over de ringweg rond Amsterdam reed. Hij ging wel erg snel: 165 kilometer per uur waar 100 was toegestaan. Het lukte agenten de bestuurder tot stoppen te brengen. Het was niet alledaags: in de auto zaten enkel minderjarigen. De jongen achter het stuur was maar 15 jaar oud. – Het muisje had een lelijk staartje!

We moeten allemaal verantwoording afleggen voor onze daden. Dat loopt natuurlijk niet goed af. De Bijbel laat het duidelijk weten: in Gods ogen zijn alle mensen zondaars. Het kan best zijn dat iemand het daar niet mee eens is, maar God is de Rechter. Híj beoordeelt, Híj bepaalt en Híj velt het vonnis.

Betekent dat dan dat alle mensen veroordeeld worden tot eeuwige opsluiting in de hel? Nee, God zij dank! Hij heeft Zelf gezorgd voor een oplossing: Hij zond Zijn Zoon om de straf voor ons te dragen. Jezus Christus is onze Plaatsvervanger. Als we in Hem geloven, worden we verlost en gerechtvaardigd! Zo worden we geschikt voor de hemelse heerlijkheid.