Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 20 februari

Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam: het haar van hun hoofd was niet geschroeid, en hun mantels waren niet verteerd, ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen.
Daniël 3 vers 27

In België is de wapenwet strenger geworden. Alle wapens die daardoor illegaal geworden waren, konden tot eind 2018 straffeloos worden ingeleverd. Duizenden mensen deden dat. Er kwamen ruim 12.500 wapens binnen met 5.700 kilogram munitie. Vandaag twee jaar geleden belandden de wapens in de smeltoven van een staalbedrijf in Gent. Ze werden op 1700 graden Celsius omgesmolten tot staalplaten.

De drie vrienden van Daniël werden in de brandende vuuroven geworpen, omdat ze niet voor een afgodsbeeld wilden buigen. Zij smolten niet. Hun overkwam helemaal niets, terwijl de oven toch uitzonderlijk heet gestookt was. God spaarde ze.

Mensen die weigeren hun zonden voor God te belijden, zullen straks in de eeuwige vuurzee belanden. Zij smelten daarin evenmin, maar worden er gepijnigd. Wat een vreselijke kwelling!

Wie zich nu wel voor God buigt en erkent Zijn oordeel verdiend te hebben, ontvangt genade en volle vergeving. Hij mag straks de hemel binnengaan.