Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 19 februari

(…) omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard (…) zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt.
Romeinen 1 vers 19 tot en met 21

Wat zal met alle mensen gebeuren die het evangelie in de Bijbel nooit hebben gehoord? Ze hebben drie predikers die hen van God vertellen:

– Als eerste de schepping. De natuur is zó vol van wonderen en zó ingenieus dat ieder eerlijk mens de conclusie zal trekken: er móet een Schepper zijn!

– Ten tweede heeft ieder een geweten. Dat vertelt hem wat goed en verkeerd is. Het klaagt hem aan dat hij fout heeft gehandeld. Het maakt hem onrustig en dringt er bij hem op aan om het met zijn Schepper in orde te brengen.

– Ten slotte heeft God in ieder mens het besef van de eeuwigheid gelegd, het bewustzijn dat met de dood niet alles uit is. Daar twijfelt van nature geen mens aan!

Hoe ieder mens zich ten aanzien van God opstelt, is  bepalend voor z’n eeuwig lot. Voor ons is de vraag of we het evangelie geloven.