Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Zaterdag 1 mei

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.
Jesaja 61 vers 1

Al lange tijd is het strafbaar om hulp te verlenen aan gevangenen om te ontsnappen. Het ontsnappen of een poging daartoe was voor hen die opgesloten zitten, zelf niet strafbaar. Wie dus de benen nam en weer opgepakt werd, kreeg voor zijn vlucht geen extra straf. Dat laatste werd gezien als een maas in de wet. De wet werd erop aangepast.

Het verlangen naar vrijheid kun je iemand niet kwalijk nemen. De Heere Jezus biedt die vrijheid aan. Nee, niet direct uit aardse gevangenissen. Door de rechter opgelegde straffen moeten nu eenmaal gedragen worden. De vrijheid die Christus aanbiedt, betreft die van onze zielen.

Ieder mens zit van nature opgesloten in de gevangenis van de duivel. Die heeft allen in zijn macht. Daar zijn ze zich zelden van bewust, maar de Bijbel zegt dat het zo is. Aan het kruis heeft Christus de satan overwonnen. Hij heeft hem de kop vermorzeld. Wie nu in de Heere Jezus gelooft, wordt door Hem bevrijd uit de macht van de boze.