Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 4 augustus

God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt.
Efeze 2 vers 4 en 5

Nick Vasos is tv-verslaggever in Amerika. Hij voelde zich niet lekker. Dat wilde hij zijn directe chef even melden. Per ongeluk gebruikte hij daarvoor een verkeerd e-mailadres. Zo kregen alle werknemers van tweehonderd plaatselijke televisiestations het bericht onder ogen. Hij kreeg honderden bossen bloemen en duizenden beterschapswensen. Al dat medeleven zal hem goed hebben gedaan.

God is rijk aan barmhartigheid. Hij zag ons, verloren in onze zonden. Hij was vol van medelijden. In Zijn grote liefde zond Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis. Hij wilde ons die in geestelijk opzicht dood waren, levend maken.

Hij wekte de Heere Jezus op uit de dood. Als nu iemand in Hem gelooft, maakt God hem of haar ook levend – samen met Christus. Hij is dan een nieuwe mens geworden, wedergeboren om tot eer van God te leven en straks eeuwig in de hemel te zijn. We zullen God dan prijzen voor Zijn grote liefde en al Zijn barmhartigheid!