Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 5 maart

Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden.
Genesis 37 vers 17 en 18

Jozef en zijn geschiedenis vormen een prachtig beeld van de Heere Jezus en van wat Hem is overkomen. Jakob had zijn zoon Jozef meer lief dan wie ook. Hij stuurde hem naar Hebron om te vragen hoe het met z’n broers en de kudden ging. Toen Jozef hen eindelijk vond, werd hij allesbehalve hartelijk ontvangen. Het scheelde maar een haar of ze hadden hem gedood!

De Heere Jezus is de Zoon van de liefde van de Vader. God zond Hem, omdat Hij bekommerd was over het lot van Zijn schepselen. In Christus’ hart was dezelfde liefde tot de mensen als in het hart van de Vader. Hij kwam om Zich over ons te erbarmen.

Wij waren van God afgedwaald, maar de Zoon des mensen kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Wat was de reactie van de mensen? Van het begin af aan hebben ze Hem afgewezen. Ze hebben geprobeerd Hem te doden, al als klein Kind. Jozefs leven werd gespaard, maar de Heere Jezus moest daadwerkelijk sterven. Er was geen andere weg, wilden wij worden gered!