Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 25 juni

Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
Lukas 5 vers 31 en 32

Toen de Heere Jezus op aarde leefde, zochten de verschillendste mensen Hem op. Hij heeft er niet één afgewezen! Wie oprecht hulp bij Hem zoekt, zal nooit teleurgesteld worden.

Er komt bijvoorbeeld iemand die een gebroken hart heeft en die heeft gehoord dat de Heere Jezus zulke harten geneest. Een ander komt, omdat zijn hart vol verlangen is naar werkelijk geluk en hij dat verlangen nergens anders heeft kunnen stillen. Weer een ander komt vol schaamte over zijn verspild en verloren leven, diep gebukt onder de last van zijn wandaden. Een ander komt, omdat hij eenzaam is en bij niemand een geopend oor en nog minder een geopend hart vindt; hij ervaart dat hij bij de Heiland beide vindt.

Inderdaad, de Heere Jezus stoot niemand af. Hij staat voor allen open. Alleen rechtvaardigen, daarmee kan Hij niets beginnen. Mensen die denken dat ze goed zijn en niets fout hebben gedaan, daarmee komt Hij geen stap verder. Hij kwam voor ‘zieken’, voor zondaars.

Geplaatst op Categorieën Homepage