Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 24 juni

Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!
Psalm 150 vers 3 tot en met 6

Dagmar Turner gaf een concert. Tijdens het optreden kreeg de violiste een beroerte. Er werd een tumor in haar hoofd ontdekt. Die zat vlak bij het deel van de hersenen dat haar linkerhand bestuurt. In het King’s College-ziekenhuis in Londen werd ze geopereerd. Tijdens operaties rond de hersenen worden patiënten vaak wakker gemaakt om de hersenfuncties te testen. Mevrouw Turner deed het anders. Tijdens de hele ingreep speelde ze viool. De artsen konden op die manier nauwkeuriger werken.

In de loop van de tijd zijn heel wat verschillende muziekinstrumenten ontwikkeld. Ze dienen allemaal om God te loven! Vaak is dat niet het geval. Het is nodig in de keuze van de muziek voorzichtig te zijn. De overste van de wereld laat heel wat muziek maken die niet tot eer van God is. Wie daarnaar luistert, komt onder de invloed ervan. Dat is niet goed. De testvraag is: brengt deze muziek mij ertoe God te loven?