Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 2 juli

Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
2 Korinthe 5 vers 20

Toen de Heere Jezus Christus op aarde kwam, is de genade van God verschenen. Die brengt heil aan voor alle mensen. Dat wil níet zeggen dat alle mensen ook daadwerkelijk door de dood van Christus met God worden verzoend. Zijn genadeboodschap richt zich wel tot allen, omdat God wil dat alle mensen worden gered. Hij kent de verschrikking van het eeuwig verderf en dat wil Hij graag ieder mens besparen. Maar de beslissing ligt bij de mensen.

Het is vreselijk om als zondaar in de handen van de levende God te vallen. Daarom vragen, ja, smeken we alle mensen: “Laat u met God verzoenen!” Bedenk, welke prijs God heeft betaald door Zijn Zoon te geven. Wíj hadden in onszelf geen waarde voor Hem. Zijn overstromende liefde en genade lieten Hem zo handelen. Gods Zoon verdroeg op het vloekhout stil het onmetelijke lijden. Grijp in het geloof Zijn redderhand aan en u zult ervaren dat Hij voor u alles goed heeft gemaakt!

God biedt alle mensen de verzoening voor niets aan. Wie die aanneemt, met oprecht berouw en in het geloof, wordt gelukkig als nooit tevoren!