Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 17 december

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 1 vers 6 en 7

God kan Zijn kinderen de beproevingen van hun geloof niet besparen, omdat Hij daarmee eeuwige doelen nastreeft. Hij bemoedigt echter door Zijn Woord al de Zijnen die ermee te maken hebben.

Vergeleken met de komende eeuwigheid bij Hem in het Vaderhuis, duurt iedere beproeving op aarde slechts kort. Bovendien bewerken beproevingen iets goeds. In een situatie die wij niet kunnen veranderen, kunnen we geduld leren. Daarom moeten we niet weglopen als de problemen of druk groter worden. Juist in die moeilijke omstandigheden ervaren we de nabijheid van onze Heere Jezus zo sterk.

Als we in de beproeving hebben volhard, dient dat tot verheerlijking van onze Meester. Het is een getuigenis en bewijs van Zijn bijstand en hulp, want zonder Hem hadden we niet stand kunnen houden. Is dat niet een heerlijk doel?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage