Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 16 april

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
Johannes 20 vers 21

Door deze woorden gaf de Heere Jezus niet alleen aan de discipelen toen een duidelijke opdracht, maar aan al Zijn volgelingen. Ook aan ons.

Hoe zond de Vader Zijn Zoon in de wereld? Hij kwam om de liefde, genade en goedheid van Zijn Vader te openbaren, maar ook Zijn heiligheid en gerechtigheid. Hij kwam uit de hemel en leefde als een Vreemdeling op aarde, gescheiden van alle zonden in de wereld.

Als gelovige christenen zijn we opnieuw geboren. We hebben leven uit God ontvangen. Dit leven heeft z’n oorsprong in de hemel. We zijn dan ook hemelburgers. Ons ware thuis is boven. Op aarde zijn we nu ook vreemdelingen. We horen hier niet thuis. Maar we hebben net als onze Meester een belangrijke opdracht.

Leven we als hemelse mensen? Valt het de mensen op dat we ons ook zo gedragen? Zien ze dat wij het niet van het leven op aarde hoeven te hebben, maar dat onze ogen zijn gericht op de eeuwigheid bij Christus?

Dan zijn we werkelijk Zijn getuigen en kunnen we tot zegen voor mensen zijn!

Geplaatst op Categorieën Homepage