Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 8 maart

Dood dan (…) de hebzucht, die afgoderij is.
Kolosse 3 vers 5

In Berlijn staat het Bode-Museum. Daar werd een gouden munt tentoongesteld. Die staat bekend als de Big Maple Leaf uit Canada. De normale Maple Leaf bevat één troy ounce puur goud, dat is 31,103 gram. Deze grote broer woog maar liefst 100 kilogram. In 2017 werd die gestolen. De waarde lag toen rond de 3,75 miljoen euro. Een jaar geleden stonden de drie daders voor de rechter. Ze werden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen.

Het verlangen naar goud en zilver heeft al enorm veel ellende over de mensheid gebracht. Lang niet iedereen heeft er evenveel last van, maar de hebzucht zit in ieder mens. Het lijkt soms wel of de hebzucht toeneemt naarmate mensen meer bezitten.

De Heere Jezus bezat alles. Hij is de eeuwige Zoon van God en het middelpunt van de hemel. Als Schepper behoorde alles Hem toe. En Hij was bereid om dat alles op te geven. Hij nam er afstand van en ging naar het kruis. Van alles, zelfs van Zijn kleding beroofd, hing Hij daar. Waarom? Om ons rijk te maken!

Ieder die in Hem gelooft en achter Hem schuilt, is Gods kind en voor eeuwig onschatbaar rijk geworden!