Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 9 maart

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft? (…) Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
Micha 7 vers 18 en 19

Het diepste punt van de bodem van de oceaan is 11.022 meter onder de zeespiegel. Als je gezond bent, is een wandeling van 3 tot 4 kilometer geen bijzondere inspanning. Een 3.000 meter hoge berg bestijgen, is al heel wat moeilijker. Maar 3 kilometer onder water afdalen, is als een reis naar een andere planeet. Op 10 kilometer diepte ligt op iedere vierkante centimeter de enorme druk van 1.000 kilogram. Het is dan ook eenvoudiger om op de maan te landen dan naar de bodem van de oceaan af te dalen.

Wie zou de zonden boven water kunnen halen die God in die diepte heeft geworpen?

Het is een krachtige beeldspraak. Die maakt duidelijk dat zonden die God vergeeft op grond van het sterven van Zijn eigen Zoon, als wij ze voor Hem belijden, voor altijd zijn weggedaan! Als God vergeeft, is dat volkomen. Nooit meer zal Hij aan die zonden denken. Nooit meer zal Hij ze ons nog onder de neus wrijven. Nooit meer zal Hij daarvoor een straf geven, omdat Zijn Zoon de straf al hééft gedragen!

Geplaatst op Categorieën Homepage