Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 31 mei

De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
Openbaring 20 vers 13

In het voorjaar van 1953 spoelde op Terschelling een lichaam aan. Het bleef onbekend wie het was. Hij werd begraven in het graf O-2. Pas in 2019 werd zijn naam achterhaald. Zijn toen 69-jarige zoon bezocht het wrakkenmuseum op Terschelling. Daarna meldde hij zich bij de politie om DNA af te staan. Het bleek werkelijk te gaan om zijn vader, de in 1924 geboren Andries Penning. Hij was kapitein op de kustvaarder Westland. In de nacht van de watersnoodramp van 1953 verging die op de Noordzee. Alle zeven opvarenden kwamen om.

Hoeveel mensen zijn op zee omgekomen die nooit gevonden zijn? God zal ze vinden. Op de dag van de opstanding blijft er niet één achter! Allen worden opgewekt en dan geoordeeld.

Werkelijk allemaal? Worden echt állen opgewekt en geoordeeld? Nee, allen die zich tot God hadden bekeerd en in Christus hebben geloofd, worden wel opgewekt, maar niet geoordeeld. Zij gaan als gerechtvaardigde mensen jubelend de hemel binnen.