Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 3 mei

Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven.
Ezechiël 33 vers 5

De plaats Vila Irmã Dulce ligt in Brazilië. De politie daar deed een inval in een drugspand. Ze troffen er bij de ingang een papegaai aan. De vogel was aangeleerd om te waarschuwen als hij agenten zag aankomen. De kromsnavel riep dan: ‘Mama, de politie!’

Wie zich laat waarschuwen, kan daarmee zijn leven redden. Die drugshandelaars probeerden zo de politie uit handen te blijven, maar dat lukte niet.

Ieder die zich door God laat waarschuwen, die het evangelie gelooft en aanneemt, redt zijn ziel van de hel. Omdat wij als mensen allemaal gezondigd hebben, hebben we Gods oordeel verdiend. Het zou volkomen rechtvaardig zijn als God ons eeuwig verdoemt.

Hij is echter vol van liefde en barmhartigheid. Daarom heeft Hij voor een oplossing gezorgd: Hij legde onze straf op Zijn eigen Zoon. Jezus Christus stierf in onze plaats. Wie in Hem gelooft, worden alle zonden vergeven. Dan zijn we eeuwig gelukkig.

God waarschuwt alle mensen: Wie zich niet bekeert, gaat een vreselijk oordeel tegemoet. Wie die waarschuwing ter harte neemt, wordt voor eeuwig gered.