Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 4 mei

Nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.
Romeinen 6 vers 22

Sommige mensen willen niets van gehoorzaamheid weten. Ze piekeren er niet over zich te onderwerpen aan enig gezag.

Opmerkelijk genoeg zijn juist zulke mensen nu net níet vrij. Ze zijn slaafs onderworpen aan gezag. Het zijn alleen ‘autoriteiten’ die ze zelf hebben uitgekozen. Ook zij voelen de behoefte aan leiding, maatstaven en normen – en zoeken die bij hun sterren en idolen. De smaak van sporthelden of popsterren wordt door hun aanbidders klakkeloos overgenomen. Ook de media spelen een enorme rol bij de beslissingen die mensen nemen.

In de Bijbel is het begrip gehoorzaamheid nog steeds actueel. De Schepper is de hoogste Autoriteit voor ieder mens. Zijn wil wordt in de Bijbel meegedeeld en is bindend – of we dat nu willen of niet.

Wie Hem gehoorzaamt, zich voor Hem buigt en Zijn gezag erkent, zal ervaren dat er voor een mens niets beters is wat hij kan doen. God heeft altijd het goede voor de mens voor ogen.