Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 11 oktober

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Mattheüs 13 vers 49 en 50

In oktober 2019 probeerde de politie op een klein eiland voor de westkust van Australië twee mannen aan te houden. De Fransman en de Brit waren met een jacht gekomen en aan land gegaan. Ze hadden een aantal zakken met drugs bij zich. De waarde daarvan was enorm: 620 miljoen euro. Ze probeerden naar hun boot te ontkomen, maar vonden een reusachtige zeehond op hun weg. Die was van hen geschrokken en duidelijk agressief. Daardoor lukte het de agenten de twee in de kraag te grijpen.

Niemand ontkomt aan de ‘hemelse agenten’. Dat zijn de engelen. Die worden door Christus gestuurd. Ze brengen alle mensen voor Zijn troon. Hij zal alles openbaar maken en hun leven beoordelen.

De grote vraag is níet of onze goede daden meer of minder wegen dan onze slechte daden. Nee, wat telt, is of we de Heere Jezus hebben geloofd en als onze Zaligmaker aangenomen. Daardoor alleen worden ons alle zonden vergeven en ontvangen we het heil.

 

Het dagboek bestellen?