Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 7 oktober

Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?
Job 2 vers 9 en 10

Het lijden van Job is spreekwoordelijk. Iedereen weet wat een jobstijding is. Door rovers en rampen verloor Job zijn kinderen en bezittingen. Daarna werd hem zijn gezondheid afgenomen. Ten slotte wilde zijn vrouw hem tot euthanasie overhalen.

Als mensen hun leven als zinloos beschouwen, willen ze het eenvoudig kunnen afsluiten. De wet kan worden aangepast. Zouden ze er ook aan denken wat een grote zonde tegen hun Schepper ze daarmee begaan?

We mogen het voorbeeld van Job volgen: hij weigerde beslist!

We zijn altijd geneigd om lijden en pijn tegen elke prijs te verhinderen, maar Gods kinderen weten dat Hij zulke onaangename dingen vaak toelaat om ons op te voeden en dichter bij Zichzelf te brengen. Ze weten: de Vader in de hemel heeft ons lief. De moeilijkheden zijn daarvan juist een bewijs, omdat Hij daarmee hun zegen en geestelijk geluk op het oog heeft!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage