Het Rechte Spoor – 2021 | Donderdag 19 augustus

Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken.
Genesis 11 vers 4

In 1889 werd in Parijs de Wereldtentoonstelling gehouden. Als reclame voor Frankrijk werd er een grote toren van staal neergezet, 324 meter hoog. Na afloop zou die afgebroken worden. Het bleek echter een bijzonder goede plek om radioberichten te verzenden. Ze lieten hem maar staan. De Eiffeltoren is nu het meest bezochte monument ter wereld.

De motieven van de mensen die in onze dagtekst aan het woord zijn, waren niet edel. Ze zochten hun eigen eer. Hun toren moest zelfs tot in de hemel reiken. Eigenlijk hield dat in: ze wilden God gelijk worden. Dat is wat de mens altijd voor ogen heeft gestaan. Datzelfde motief heeft geleid tot de zonde van Adam en Eva.

Wat dat betreft, is er niets veranderd. Het is juist daarom zo belangrijk dat we als mensen onze eigen positie en toestand goed gaan begrijpen. Dat we onze nietigheid én onze zondigheid gaan beseffen. En dat we vol eerbied en ontzag voor de Almachtige neerknielen. Wie zich voor Hem buigt, wordt door Hem aangenomen en verhoogd.

Geplaatst op Categorieën Homepage