Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 26 oktober

Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.
1 Samuël 18 vers 12

Saul, de eerste koning van Israël, was geen blij man. Hij leefde het grootste deel van zijn leven in de vrees dat David hem van de troon zou stoten. David was een held. In Gods kracht had hij de reus Goliath verslagen, maar nooit was in hem de gedachte opgekomen iets tegen Saul te ondernemen.

Sauls leven was een kwelling. Hij trok er voortdurend op uit om David in handen te krijgen. Als iemand hem had gevraagd: ‘Waarom ben je zo bang en nerveus?’, had hij gezegd: ‘Vanwege David!’ Maar dat klopte niet. De oorzaak van zijn ongelukkigheid lag veel dieper: God had hem verworpen, omdat hij Hem niet had willen gehoorzamen!

Veel mensen klagen steen en been, over onrecht dat hun aangedaan is, en over hun lot, over van alles en nog wat. Maar hun eigenlijke probleem is dat ze het contact met God hebben verloren. Daardoor word je ongelukkig en kun je niets anders dan klagen en mopperen.

De oplossing ligt voor de hand: draai om en zoek God! Hij laat Zich vinden en maakt gelukkig!

 

Het dagboek bestellen?