Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 21 september

De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Handelingen 4 vers 12

Het christendom kan niet verouderen of verdwijnen. Waarom niet? Omdat het Middelpunt ervan een eeuwige Persoon is: Jezus Christus, de Zoon van God, de Schepper van het heelal.

Hij is echter niet alleen de eeuwige en onveranderlijke Schepper, Hij is ook de Verlosser. Hij was God, maar werd ook Mens, alleen zonder zonde. Zó was Hij in staat om het Offer voor de zonde te worden.

Wie kan ons van de eeuwige dood verlossen? Jezus Christus! Wie kan ons met de heilige God verzoenen?  Jezus Christus! Wie kan ons de zonden vergeven en ons daarvan reinigen? Jezus Christus!

Hij is de grote Overwinnaar. Hij heeft de zonde, de dood, de duivel en de wereld overwonnen. Engelen kondigden Zijn geboorte aan; engelen stonden bij Zijn lege graf en betuigden dat Hij was opgestaan. Nu zit Hij als de opgestane en verheerlijkte Mens aan de rechterhand van God in de hemel, door de engelen gehuldigd.

Híj is het Middelpunt van het christendom!

 

Het dagboek bestellen?