Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 17 augustus

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.
Johannes 10 vers 14

Onze Heiland is de goede Herder. Hij heeft ons, de verloren en verdwaalde schapen, opgezocht en gevonden. Ieder die zich door Hem laat vinden, is nu Zijn eigendom. Die hoort bij de kudde van de Heere Jezus.

“Ik ken de Mijnen”. – Zo spreekt de Herder Die ons door en door kende toen wij nog verloren waren en niet naar Hem vroegen. Hoewel Hij alles van ons wist, heeft Hij ons toch opgezocht. Onbegrijpelijk! Nu we Hem toebehoren, weet Hij alles over ons. Hij doorgrondt ons. Hij weet hoe zwak, hoe moe, hoe ziek ik ben. Ook kent Hij mijn omstandigheden. Is dat niet een grote troost?

“Ik word door de Mijnen gekend”. – Wie een eigendom van de Heere Jezus is geworden, kent de stem van de goede Herder. Hij kan die onderscheiden van een vreemde stem. We hoeven niet naar alle stemmen te luisteren die in de wereld klinken en ons een verkeerde kant op proberen te lokken. Het is voldoende dat we de stem van onze goede Herder kennen en Hem volgen. We kennen echter niet alleen Zijn stem, maar Hemzélf, Zijn liefdevolle hart!