Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 13 april

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
Lukas 24 vers 26 en 27

Menige geloofsheld uit het Oude Testament is een treffend type van de Christus. Jozef, Mozes en David horen wel bij de bekendsten.

Ze werden alle drie door hun broeders verworpen. Jozef werd door hen als slaaf aan de Ismaëlieten verkocht. De volksgenoten van Mozes begrepen niet dat God hen door hem wilde bevrijden. En de broers van David namen hem heel slecht op toen hij hen opzocht om hen te vragen hoe het met hen ging.

Alle drie mannen moesten een tijd van vernedering en lijden beleven, maar niet zo oneindig diep als de Heiland. Jozef leefde als slaaf in Egypte en raakte in de gevangenis, Mozes moest vluchten voor zijn leven en David werd door Saul achtervolgd.

Alle drie werden verhoogd. Jozef werd in Egypte de tweede na farao, God maakte Mozes tot leider van het volk en David tot koning.

Alle drie waren ze herder geweest en spreken ze van de goede Herder, onze Heiland!