Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 10 augustus

Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien (…)
Prediker 11 vers 9

Dit vers zou heel wat mensen aanspreken als de laatste woorden er maar niet aan waren toegevoegd: “(…) maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen”.

De opvatting van velen is: Je leeft maar één keer, dus geniet ervan. Pluk de dag. Laten we eten en drinken, want morgen sterven we. – Zo handelen en gedragen ze zich dan ook. Wat is het tragisch dat ze vergeten dat God straks alles zal beoordelen!

Er is iets veel mooiers dan een leven vol tijdelijk plezier. De bittere nasmaak van alle pret die de wereld biedt, vergalt niet alleen je leven op aarde, maar vooral het hiernamaals.

Het veel mooiere dat de Heere Jezus iedereen wil geven, is een leven samen met Hem. Dát maakt echt gelukkig.

Dan ervaar je Zijn liefde en goedheid. Dan proef je Zijn genade en grootheid. En dan stroomt je hart vol van warmte en geluk. Dat is niet alleen tijdelijk, maar blijft eeuwig!