Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 9 augustus

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 30

Een bende mannen nam de Heere Jezus in de hof Gethsémané gevangen. Beter gezegd: Hij líet Zich door hen gevangennemen en binden. Want Hij had alleen Zijn Naam gezegd – en zij stortten ter aarde. Op ieder moment had de Heere Jezus de macht gehad Zich aan al het lijden te onttrekken en naar de hemel terug te keren.

Op Golgotha daagden mensen Hem uit: Anderen had Hij wel kunnen verlossen, maar Zichzelf redden, dát kon Hij niet! Als Hij van het kruis af zou komen, dan zouden ze geloven. – Het was voor Hem niets geweest zó te handelen en Zijn vijanden te verdelgen. Maar áls Hij dat had gedaan, had nooit de zegevierende roep kunnen klinken: “Het is volbracht!”

Christus keerde niet terug naar de hemel toen het werk half volbracht was. Hij volhardde tot het einde toe. Oók in die laatste, vreselijke uren. Hij had Zich voorgenomen de eer van Zijn God en Vader te herstellen en de grondslag te leggen waarop mensen verzoend en behouden zouden kunnen worden – en niets kon Hem tegenhouden. Hij heeft het volbracht!

 

Het dagboek bestellen?