Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 27 september

Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.
Jesaja 53 vers 4

God sloeg Zijn Zoon nauwlettend en liefdevol gade op Zijn weg hierbeneden. Er was geen enkel gebrek. Niet één woord sprak Hij dat Hij niet van Zijn Vader had gehoord. Niet één daad pleegde Hij onafhankelijk. Met een volkomen welgevallen keek de Vader naar Hem.

Omdat de Heere Jezus zonder zonde was, kon Hij voor de zonde sterven. Omdat Hij de zonde niet kende, kon Hij tot zonde worden gemaakt. Omdat Hij geen zonden had gedaan, kon Hij onze zonden dragen.

Tot zonde gemaakt – wat moet dat voor de Heiland een verschrikking zijn geweest! Hij werd door God behandeld alsof Hij de bron van alle zonde was. En bovendien heeft Hij de talloze zondige daden, woorden en gedachten gedragen, van allen die voor God zouden buigen en in Hem zouden geloven.

Dat moet voor Hem als de heilige en reine Mens een onbeschrijfelijke last hebben betekend. En de rechtvaardige en heilige God Zelf heeft dat gedaan. Híj heeft Hem geslagen en verdrukt, in de uren van duisternis, mede opdat wij gered konden worden. Vol dankbaarheid prijzen wij God en Zijn Zoon!

 

Het dagboek bestellen?