Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 28 september

Breed is de weg die naar het verderf leidt (…) en de weg is smal die naar het leven leidt.
Mattheüs 7 vers 13 en 14

Een beloega is een witte dolfijn. Ze horen bij de familie van de walvissen en kunnen 5,5 meter lang worden. Normaal zwemmen ze in het noordpoolgebied, maar in de herfst van 2018 dook er eentje op in de Theems bij Londen.

Van nature zijn álle mensen de weg kwijt. God heeft hen immers geschapen voor de hemel, maar door hun zonden zijn ze op weg naar de hel. Ze zijn dan ook niet maar een beetje uit de richting.

God kan daarmee niet tevreden zijn. Hij roept de mensen dan ook op om tot inkeer te komen. Om ter plekke rechtsomkeert te maken. Om tot Hem te gaan!

Wie daarnaar luistert, maakt die ommekeer mee. Zijn leven krijgt een totale wending. Zijn eindbestemming verandert. Zo’n mens is niet langer op de brede weg die naar het verderf voert, maar op de smalle weg die naar het hemelse leven leidt.

Het is daartoe nodig om het evangelie aan te nemen en in de Heere Jezus als Verlosser te geloven. Als we in de hemel aankomen, zullen we eeuwig bij Hem zijn!

 

Het dagboek bestellen?