Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 12 juli

Op het negende uur riep Jezus met luide stem: ElOÏ, ElOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Markus 15 vers 34

Aan het kruis wordt zichtbaar hoe vreselijk de zonde is in het oog van de heilige God. De Heere Jezus was gekomen om het zoenoffer voor de zonde te brengen – en Hij heeft ondervonden wat een afschuw God van de zonde heeft.

Hij wist dat van tevoren. Dat maakte ook Zijn weg naar Golgotha toe al zo moeilijk. In de hof Gethsémané streed Hij zwaar toen Hij de drinkbeker uit Gods hand aannam om die aan het kruis te drinken.

Tijdens Zijn hele leven was Hij de Man van smarten, maar God stond Hem terzijde. Op het kruis ondervond Hij echter wat het betekende dat Gód Hem verliet. Wij kunnen bij lange na niet peilen hoe diep dat Hem heeft getroffen. “Waarom hebt U Mij verlaten?”

Er viel geen lichtstraal door de duisternis die het kruis omhulde. Alles getuigde van de ontbrande toorn van God over de zonde.

Wat zal er in het hart van God zijn omgegaan toen Hij Zich in die drie lange uren van Zijn geliefde Zoon moest afwenden?

 

Het dagboek bestellen?