Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 12 april

U weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.
1 Johannes 3 vers 5

Wie had het probleem van onze zonde kunnen oplossen? Alleen een mens kon de plaats innemen van verloren mensen, maar op aarde werd zo iemand niet gevonden. Hij moest immers vlekkeloos en rein zijn, om aan Gods heilige eisen te beantwoorden.

Toen gebeurde het wonder: de Zoon van God kwam en nam deel aan bloed en vlees. Hij werd waarachtig Mens om het enorme probleem van de zonde op een bevredigende manier op te lossen. Hoewel Hij als Mens Zijn weg door deze onreine wereld ging, betuigt de Schrift dat er in Hem geen zonde is en dat Hij niet door de zonde verontreinigd werd.

Door Zijn geboorte en leven kon Hij ons echter niet met God in verbinding brengen. Zijn sterven was noodzakelijk. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde.

Daarom ging Hij naar Golgotha, vastberaden. Hij was het Lam van God. Dáár werd Hij geslacht. Aan het kruis offerde Hij Zichzelf aan God. Van dat altaar op Golgotha steeg een liefelijke geur omhoog tot God de Vader!

 

Het dagboek bestellen?