Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 19 december

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
Hebreeën 2 vers 14 en 15

De douane in het Duitse Hamburg stookte een vuurtje. Verschillende keren waren er in de haven drugs gevonden. Die waren met speciale transporten onder bewaking naar de plaats van verbranding gebracht. Het ging dan ook om 2,4 ton cocaïne en 6,7 ton grondstoffen voor synthetische drugs. Het spul had een straatwaarde van 520 miljoen euro en brandde best.

Drugs vormen een verwoestende pijl uit de koker van de duivel. Wat heeft hij daar al een enorme schade mee aangericht! Hij heeft die arme mensen in zijn macht. Ze zijn willoos aan hem overgeleverd.

Onze dagtekst zegt het: álle mensen zijn in de macht van de duivel. Dat vond de Heiland verschrikkelijk. Daarom werd Hij Mens en ging Hij in de dood. Zó overwon Hij de satan en zó kan Hij alle mensen verlossen. – Wie verlost Hij ook daadwerkelijk? Ieder die Hem in het geloof aanneemt. Zo iemand wordt voor eeuwig bevrijd en gelukkig!

 

Het dagboek bestellen?