Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 16 mei

U bent tot vrijheid geroepen, broeders.
Galaten 5 vers 13

Joaquín Guzman is beter bekend als el Chapo, één van de beruchtste drugsbaronnen ter wereld. In 2015 zat hij in de zwaarst beveiligde gevangenis van Mexico. Hij ontsnapte via een tunnel die handlangers naar zijn cel toe groeven. Het was een grote vraag: Hoe lukte het hen om precies onder de douche in zijn cel uit te komen? Jaren later kwam dat boven water. Zijn vrouw had een gps-horloge naar binnen gesmokkeld. Vanaf dat moment wisten de tunnelgravers de exacte plek van zijn cel.

Hij heeft niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. De man werd weer opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten van Amerika.

Vrijheid is kostbaar. Wat kunnen we dankbaar zijn dat God ons heeft uitgenodigd om vrij te zijn! Wie in de Heere Jezus gelooft, is vrij van de macht van de zonde. Hij is ook vrij van de wet, van de verplichting om zelf de hemel te verdienen. Wat is dat heerlijk! Want dat kunnen we niet. Daarom heeft de Heere Jezus het werk volbracht waardoor we gered kunnen worden. Ja, we zijn tot vrijheid geroepen. God heeft allen die zich tot Hem bekeren, in de vrijheid gebracht, zodat we nu Hem kunnen dienen en Christus volgen.

 

Het dagboek bestellen?