Gepost op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 17 mei

Sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet.
Lukas 24 vers 24

Een mohammedaan zei tegen een christen: ‘Onze religie is bewijskrachtiger dan de uwe. Als wij naar Arabië gaan, vinden we daar het graf van onze profeet. Dat is voor ons het bewijs dat hij werkelijk heeft geleefd. Maar als u naar Jeruzalem gaat, vindt u nergens het graf waar Jezus begraven ligt. U hebt helemaal geen graf!’

Dat klopt. Wij hebben geen graf en ook geen lijk. Ons evangelie eindigt niet met de dood en het graf, maar met de overwinning van de Heere Jezus over de dood. Onze Heiland, de Zoon van God, is opgestaan. Hij leeft. Hij is nu in de hemel, aan de rechterhand van God!

Toen de vrouwen op Christus’ opstandingsdag in alle vroegte naar het graf gingen, was de steen van het graf weggerold. Het graf was leeg. Zijn lichaam vonden ze daar niet. Engelen vertelden hun de blijde boodschap dat de Heiland was opgestaan. – Hij vertoonde Zich nog diezelfde dag aan vele discipelen. In de veertig dagen vóór Hij naar de hemel ging, verscheen Hij hun meerdere keren. En spoedig komt Hij terug om de Zijnen thuis te brengen.

 

Het dagboek bestellen?