Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 29 januari

Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Openbaring 22 vers 17

Jan en Jolanda werden door iedereen omschreven als aardige mensen. Vandaag precies een jaar geleden stonden ze echter voor de rechtbank: hij kreeg vier en zij drie jaar cel. Van augustus 2017 tot de zomer van 2018 trok het stel door Nederland. Ze overnachtten in hotels, maar betaalden nooit. Ze hadden altijd hun smoesjes klaar en beloofden steeds om alsnog te betalen, maar dat gebeurde nooit. Uiteindelijk strandde het schip.

Wie gratis onderdak met eten en drinken wil, moet naar de Heere Jezus Christus gaan. Ieder wordt zelfs uitgenodigd om dat te doen.

Wie in Hem gelooft en Hem als z’n Zaligmaker aanneemt, ontvangt een eeuwige woonplaats in de hemel. Hij mag voor altijd bij Hem en bij God de Vader leven. Ook ontvangt hij voedsel en drinken – niet voor zijn maag, maar voor zijn hart. Het verlangen naar waarachtig geluk wordt zo gestild. Zo iemand wordt volkomen gelukkig. En dat alles: voor niets. We hoeven er niet voor te betalen. Dat heeft de Heere Jezus al aan het kruis gedaan: de prijs van Zijn leven.

 

Het dagboek bestellen?